Welke waarden vind jij belangrijk?

De Bond Zonder Naam is gestart met de nationale waardepeiling. Via een online enquête wil de Bond te weten komen aan welke waarden de Vlamingen belang hechten in het leven en hoe ze dat beleven. Het gemeentebestuur - dat eerder heel wat minder happy was over krantenenquêtes - wil nu wel weten welke waarden de inwoners belangrijk vinden. Bovendien organiseert de Bond Zonder Naam achteraf in de gemeenten met procentueel het grootst aantal deelnemers 'Gesprekken op het Marktplein' om de resultaten van de enquête om te zetten in actiepunten; je kunt trouwens zelf ook iets winnen. Deelnemen kan hier4047