Wellicht meer dan 1200 bezwaren tegen kolenhaven

Wellicht meer dan 1200 bezwaren tegen kolenhaven

Vandaag is dus het openbaar onderzoek rond de plannen voor de vroegere kolenhaven in Lummen en de ontsluiting daarvan afgelopen. Deze middag zijn in het gemeentehuis nog een heel pak bezwaarschriften binnengebracht, vooral uit Viversel. Het is nog niet duidelijk om hoeveel het precies gaat. Wel zijn 650 dossiers geteld. Maar heel wat daarvan tellen tientallen handtekeningen. Het gaat in het totaal dus wellicht over meer dan 1200 bezwaren.

Daar komen ook nog de bezwaren bij die rechtstreeks op de website van de Vlaamse overheid zijn ingediend. En heel wat bezwaarschriften die te maken met het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. Daar dreigen immers de weiden onteigend te worden die dit jaar na een lange fondsenwervingscampagne zijn aangekocht. De weiden zijn broodnodig voor de opvang van in beslag genomen paarden. Tenslotte bracht ook de gemeenteraad van Heusden-Zolder unaniem een negatief advies uit. Al die bezwaren moeten nu onderzocht worden op hun ontvankelijkheid en gegrondheid.37173