Werken Zolder-Centrum van start op 8 augustus

Het schepencollege heeft deze week de werken voor fase 1 van de herinrichting van Dekenstraat, Dorpsstraat en omgeving toegewezen aan de firma Martens uit Zonhoven. Die start op 8 augustus aan de oversteekplaats op de Ringlaan ter hoogte van de school Beekbeemden. Het is de bedoeling bij het begin van het schooljaar al wat af te hebben, half oktober moet dat deel helemaal afgewerkt zijn. Dan kunnen de kinderen veel veiliger oversteken. Tijdens de werken staan er tijdelijke verkeerslichten. Nadien worden de 2 rotondes aangepast onder meer om grote lijnbussen makkelijker te laten draaien. Volgende stap is de aanleg van een rotonde op het kruispunt Molenstraat/Ringlaan (bij supermarkt B2). Als dat klaar is kan De Lijn de nieuwe busroute volgen en starten de werken in het centrum rond de kerk. De zone vanaf ’t Kuipke tot aan de rotonde Pironlaan/Ringlaan wordt volledig heringericht. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Afhankelijk van het weer moeten tegen de bouwvakantie van volgend jaar alle werken klaar zijn, in het najaar 2013 kunnen planten en bomen gezet worden. Alles samen kost het 1,5 miljoen euro.11001