Werken zuiveringsstation op volle toeren

Werken zuiveringsstation op volle toeren

In de Obbeekstraat zijn de werkzaamheden aan het waterzuiveringsstation volop aan de gang. Die zijn voor de zomer van start gegaan en het is de bedoeling met een bergingsbekken het water aan de bron zuiverder te krijgen. De firma Van de Kreeke legt er daarom onder meer een persleiding, extra pompstation, bijkomende riolering en uiteraard volgt nadien de afwerking van het geheel. Daar zullen nog enkele maanden overheen gaan. (foto's Michiel Reynders)22548