Werkgroep vraagt vertrouwen en dialoog

Werkgroep vraagt vertrouwen en dialoog

Tijdens een bijeenkomst in het Zebrahuis heeft de interreligieuze werkgroep van Heusden-Zolder een oproep gedaan tot geloof en vertrouwen bij de bevolking. De werkgroep bestaat momenteel vooral uit vertegenwoordigers van de christelijke en moslimgemeenschap maar ze benadrukken dat ze een interlevensbeschouwelijke groep vormen, waar iedereen welkom is, ook vrijzinnigen. De groep heeft ondertussen al een lange traditie van bijeenkomsten, overleg en initiatieven. Maar door de gebeurtenissen van de jongste maanden is dat wat geïntensiveerd. De werkgroep stelt immers dagelijks vast dat ook in Heusden-Zolder heel wat mensen ongerust zijn, door de crisis, de oorlogen, de vluchtelingenstromen, de opwarming van de aarde, terrorisme, en het geweld dat op veel plaatsen gepleegd wordt, zogezegd in naam van de Islam. Precies die angst en verdeeldheid die er door worden veroorzaakt, maken het volgens de werkgroep noodzakelijk om in onze buurten meer onderlinge contacten tot stand te brengen tussen mensen van verschillende afkomst en niet te blijven hangen in veralgemeningen over de anderen. In plaats van afstand zijn er nu meer contact en uitwisseling nodig. En ook al verschillen religies in rituelen en geloofsuitingen, … samen met andere levensbeschouwingen hebben ze een schat aan fundamentele waarden gemeen. De werkgroep staat open voor gesprekken, bijvoorbeeld met jeugd en senioren, met scholen, … Er wordt gedacht om in Heusden-Zolder een burgerforum tot stand te brengen waarin bijvoorbeeld één keer per trimester een thema wordt besproken en bediscussieerd. Mogelijk komt er een nieuwe symbolische actie in de trend van Cité in vuur en vlam destijds, er zijn enkele gespreksavonden gepland , de Open Gebedshuizendag is er dit jaar op 3 mei en in het kader van Broederlijk Delen komt er mogelijk een ‘koffiestop’ na het vrijdaggebed aan de moskee.19546