Werkloosheid blijft stabiel

Eind februari telde Heusden-Zolder 1158 werklozen, dat is hetzelfde niveau als in januari en ook evenveel als in februari 2012. En dat terwijl Limburg en Vlaanderen een groei met meer dan 6 % laten optekenen. De werkloosheidsgraad bedraagt hier 8,19 %, 7,51 % bij de mannen, 9,03 bij de vrouwen. 62,7% is minder dan 1 jaar werkloos, 17,8 % zit tussen 1 en twee jaar zonder job. De leeftijdscategorie 25 - 50 jaar is met 52,9 % het sterkst vertegenwoordigd, de min-25 jarigen vormen 28,2 %. Positief is dat de jongerenwerkloosheid terugloopt.12618