Werkloosheid nagenoeg stabiel

Werkloosheid nagenoeg stabiel

Eind februari - gisteren dus - telde Heusden-Zolder 1067 werklozen, dat is 7,4 % van de beroepsbevolking. Op jaarbasis is dat een daling met 23 werklozen of 2,1 %. In vergelijking met januari zijn er 2 werklozen bij gekomen, nagenoeg een status quo. 552 mannen en 515 vrouwen zitten zonder job. De vermindering op jaarbasis is veel kleiner dan in Vlaanderen en Limburg, maar we zitten nog netjes tussen beide gemiddelden in. Het aantal werklozen van buiten de EU blijft sterk toenemen (+ 33%), en ook het aantal hooggeschoolde werklozen is met 10 % gegroeid, maar ook nu weer de nuance dat het om kleinere totalen gaat waardoor elke verschuiving voor grotere percentages zorgt.31448