Werkloosheid neemt verder af

Werkloosheid neemt verder af

997 mensen zaten eind oktober nog zonder werk in Heusden-Zolder, dat zijn er 48 of 4,4 % minder dan op hetzelfde moment vorig jaar. Ten opzichte van vorige maand zijn er hier 33 werklozen minder. De werkloosheidsgraad bedraagt hier nu 6,8 %, dat is 0,5 % slechter dan in Limburg en Vlaanderen. De afname verloopt hier dan ook iets trager. Vrouwen en mannen blijven elkaar in evenwicht houden in de statistieken. Eind september stonden in Heusden-Zolder 302 vacatures open (49 tijdeljke jobs) waarvan 168 voor on- of laaggeschoolden, 84 voor middengeschoolden en 50 voor hooggeschoolden.43646