Werkloosheid sinds lang onder de 1000

Werkloosheid sinds lang onder de 1000

Heusden-Zolder telde op 30 juni 985 werklozen, dat zijn er 15 minder dan in mei en het beste cijfer sinds november 2008. Op jaarbasis gaat het om een daling met 5,5 %. Het gaat om 508 mannen en 477 vrouwen. De belangrijkste verschuivingen op jaarbasis zijn het mindere aantal jonge werklozen (onder de 25) -11,5 % en het aantal korte werklozen (minder dan een jaar) - 14 %. Cijfers die wel in de gaten moeten gehouden worden zijn de toename van het aantal laaggeschoolde werklozen, van de lange en middellange werklozen, en van de allochtonen, vooral dan van buiten de EU.27900