Werkloosheid stijgt met 8,9 % in een jaar

Eind december telde Heusden-Zolder 1121 werklozen, dat is 7,93 % van de beroepsbevolking. De grootste groep zijn de mannen tussen de 25 en 50 jaar met 300 stempelaars, gevolgd door de vrouwen uit die categorie met 288. Verontrustend is ook wel dat 314 jongens en meisjes jongeren dan 25 jaar zonder werk zitten. 45,4 % van de werklozen zijn van allochtone origine. Op jaarbasis is het aantal werklozen in Heusden-Zolder met 8,9 % gestegen, maar ten opzichte van november 2012 was er een daling met 1,1 %. De cijfers zijn afkomstig van de VDAB.
12220