Werkloosheid vorige maand flink gestegen

Werkloosheid vorige maand flink gestegen

Heusden-Zolder telde op 31 juli 1101 werklozen, dat zijn er liefst 175 meer dan einde juni. Ook in de rest van het land stijgt de werkloosheid, dat heeft wellicht te maken met de schoolverlaters van vorig jaar wiens wachttijd van 12 maanden is verstreken. Nochtans is op jaarbasis een daling van 3,2 %. In Heusden-Zolder is nu 7,6 % van de beroepsbevolking werkloos. Deze gemeente zit nu opnieuw boven het Limburgse (7,5 %) en Vlaamse (7,4 %) gemiddelde. In vergelijking met een jaar geleden zijn de vrouwelijke werklozen bij ons in de meerderheid: 558 ten opzichte van 543 vrouwen.35033