Werkloosheid weer afgenomen

Werkloosheid weer afgenomen

Het gaat nog altijd de goede kant uit met de werkloosheidscijfers in Heusden-Zolder. Eind november zaten hier 1084 mensen zonder werk, dat zijn er 38 of 3,4 % minder dan in oktober. 7,52 % van de beroepsbevolking staat nu als werkloos geboekt. Op jaarbasis is er volgens de VDAB sprake van een vermindering met 1,8 %. Opvallende verschuiving doet zich voor bij degenen die tussen 1 en 2 jaar zonder werk zitten (-9,4 %), er zijn 3,6 % minder werklozen met een kortere duur dan 1 jaar maar de groep langdurig werklozen (meer dan twee jaar) is dan weer met 2,1 % gestegen. Op jaarbasis tekenen die verschuivingen zich nog veel scherper af.23511