Wie heeft foto's van jeugdhuis Jefa?

In het volgende jaarboek zal de Geschied- en Heemkundige Kring Heusden 30 bladzijde wijden aan het vroegere jeugdhuis Jefa (tegenwoordig Distel). Daar gebeurden heel wat creatieve dingen waaruit later veel is gegroeid: een fotoclub, een minivoetbalclub (waaruit zelfs later de nationale competitie is opgericht), er was het beroemde folkfestival, grote artiesten en groepen uit binnen- en buitenland stonden heel het jaar door in de Jefa op het podium, er werden films gedraaid, vrij podia georganiseerd, drinkfeesten, fuiven, droppings, een tijdschrift, het lokaal werd verfraaid met muurschilderingen, ... Uit de Jefa zijn kunstenaars, muzikanten, fotografen en journalisten voortgekomen, maar ook mensen die elders maatschappelijk actief werden. In de loop der jaren zijn er enkele duizenden leden geweest en ondanks dat er destijds minder fototoestellen in omloop waren, moeten er nog heel wat foto's bestaan. Die wil de heemkundekring publiceren. Iedereen mag de foto's bezorgen aan Sylvain Huybrechts, Sint-Jansblok 93, tel 011 75 94 01, uiteraard worden ze terugbezorgd. De kring heeft ook een facebookpagina 18325