Wie redt het ophaalmachinegebouw?

Wie redt het ophaalmachinegebouw?

Voor het voormalige ophaalmachinegebouw op het mijnterrein is nog altijd geen nieuwe bestemming gevonden. Nochtans blijkt uit de foto's dat restauratie dringend nodig is. Iedereen is het erover eens dat het gebouw momenteel de schandvlek van De Schacht is, zelfs de multiculturele markt wordt er wat door ontsierd. Er zijn al verschillende bestemmingen overwogen, maar niets bleek tot nu toe haalbaar of betaalbaar. Wat is het probleem? Vooreerst gaat om een beschermd gebouw, meer nog, een groot deel van de machines van binnen zijn mee beschermd en moeten er in blijven. Dat hypothekeert sowieso de gebruiksmogelijkheden. Bovendien zullen de restauratiekosten hoog oplopen en wil de gemeente een project opzetten samen met een privé-partner. Maar die moet dan weer voldoende directe winstmogelijkheden zien. De gemeente hoopt alsnog een oplossing te vinden samen met de Limburgse Reconversiemaatschappij. Maar deze beelden zullen nog niet meteen tot het archief behoren.845