Wie weet meer van reuzen Trees en Jef?

Wie weet meer van reuzen Trees en Jef?

Zoals bekend wordt er in Heusden hard gewerkt aan de restauratie van de historische reuzen Trees Turf en Jef Slam. Het is ook de bedoeling om hen te laten opnemen in het reuzenboek dat ter gelegenheid van de 11 juliviering volgend jaar verschijnt. Het probleem is dat van de reuzen alleen zwart-wit foto's beschikbaar zijn en het niet helemaal duidelijk is hoe hun kleding eruit zag, er zijn ook twee versies: de oude reuzen (foto boven), en degenen die later in de stoet van De Slamridders zijn opgestapt (foto onder). Al wie nog meer gedetailleerde foto's heeft, of kleurenopnamen of zich details herinnert, kan contact opnemen met Sylvain Huybrechts van de Geschied- en Heemkundige Kring, tel. 011-75 94 01.8029