Wie zijn de aangelanden?

Wie zijn de aangelanden?

Aan de aloude servitudeweg tussen de Guido Gezellelaan en de Ghoosstraat (langs Pitou) staat nu een bord dat het autoverkeer beperkt tot aangelanden. Dat klinkt misschien  behoorlijk archaïsch. Het heeft voor alle duidelijkheid niets te maken met het landen van marsmannetjes of een landing zoals die in Normandië. Aan de kust spreken ze over 'aangespoelden', maar dat zijn mensen uit  het binnenland die aan zee komen wonen en dat is ook iets anders. Neen, aangelanden komt eigenlijk van 'eigenaren van aangrenzende landen'. Dus alleen de eigenaars of bewoners van de betrokken huizen of percelen mogen daar nog door met de auto. Niemand anders, geen sluipverkeer meer dus. Het is dan ook beperkender dan 'plaatselijk verkeer' want daar zouden bijvoorbeeld ook leveranciers onder vallen.  (foto Frans Morawski)67920