Wijken werken rond afval

Wijken werken rond afval

We schreven het al vaak: sluikstorten, zwerfvuil, verkeerd buiten gezet papier of vuilniszakken, ... heel wat inwoners ergeren er zich aan. En voor de gemeente kost de opruiming handenvol geld. En toch blijft het probleem maar aanhouden. Gelukkig gebeuren er ook positieve dingen. Zo wordt de komende weken in de wijken Lindeman, Cité en Halhei intensief gewerkt rond het afvalthema. Er komt een speciale wijkkrant met tips om te sorteren, of om spullen te brengen naar containerpark of Kringloopwinkel. De kinderen van de taalstimulering gaan met buurtbewoners de wijk opruimen. Samen met Limburgs Landschap zal ook het bos aan de watertoren aangepakt worden. Op 29 april heeft in de feestzaal van de Selimiye moskee een sensibiliserings- en info-evenement plaats. Kinderen, ouders en andere buurtbewoners worden op een interactieve manier uitgedaagd om meer te weten te komen over afval, sorteren, het recyclagepark, afval verminderen, ...21203