Windmolens op mijnterrein?

De LRM wil een onderzoek naar de haalbaarheid van windturbines op De Schacht. Dat wil niet zeggen dat ze er ook effectief zullen komen. De reconversiemaatschappij heeft nog verschillende ex-mijnterreinen in eigendom en voor de meeste van die gebieden komen er onderzoeken of studieprojecten naar alternatieve energie. Tegelijk polst de maatschappij de gemeentebesturen naar hun houding. Zoals bekend is in het verleden de plaatsing van windmolens op de mijnterril afgeketst omwille van de Europese vogelrichtlijnen. Momenteel wordt op het vroegere slibbekken wel een zonnepanelenpark gebouwd.
1277