Winkelcentrum Cité heeft een nieuw logo

Winkelcentrum Cité heeft een nieuw logo

Winkelcentrum Cité heeft zojuist zijn nieuwe logo voorgesteld. Volgens het bestuur is dat een nieuwe stap in een ambitieus toekomstplan. Er wordt ingezet op de versterking, vernieuwing en uitbreiding van de commerciële activiteit in het winkelgebied. Sinds 2013 werd gewerkt aan een strategisch-commercieel plan. Verschillende maatregelen en initiatieven moeten van de Cité een attractieve winkelplaats maken voor bewoners en bezoekers.

De komende maanden en jaren wordt dat plan verder uitgerold maar een nieuw logo - na 17 jaar - is alvast een stap. 'Daarmee maken we duidelijk dat we klaar zijn voor de toekomst, 25 jaar na de sluiting van de mijn en 65 jaar na de eerste braderie," zegt voorzitter Ronny Oyen. " Het winkelgebied Cité omvat 125 winkels en zo’n 20.000 vierkante meter aan shopbeleving, en is volop in beweging.”

Ook de gemeente doet haar duit in het zakje. Zo is een eerste starterspremie uitgekeerd aan natuurwinkel Oliva, en daarnaast is een retailexpert aangesteld die onze troeven uitspeelt bij geïnteresseerde partijen. De gemeente schuift als troeven een mix van detailhandel en bekende ketens, vlot bereikbaarheid, parkeerruimte, een uitgebreid en betaalbaar aanbod naar voor. Bovendien heeft het winkelcentrum geen last van leegstand," Ronny Oyen besluit: “De komst van de gloednieuwe, moderne Aldi met Renmans-beenhouwerij is een eerste stap. Andere projecten zitten momenteel in ontwikkeling, en zullen geleidelijk bekend gemaakt worden."35447