Woensdag uitspraak kort geding Offerfeest

Woensdag zullen de moslims en ook de gemeentebesturen meer weten over de aanpak van het Offerfeest. Overmorgen zal de rechter in Brussel zich immers uitspreken in het kort geding dat de moslimorganisaties hebben aangespannen tegen Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Volgens de moslimverenigingen is het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren in strijd met de godsdienstvrijheid en houdt de beslissing een verbod op ritueel slachten in doordat de erkende slachthuizen te weinig capaciteit hebben. Ondertussen gaan de voorbereidingen verder om in Beringen een slachtplaats in te richten, waar ook de moslims van Heusden-Zolder terecht kunnen.22658