Woonzorgpersoneel vraagt waardering van minister

Woonzorgpersoneel vraagt waardering van minister

De medewerkers van woonzorgcentrum De Bloemelingen hebben een spandoek bevestigd aan de voorgevel met het opschrift: [!]Beke, wij zijn géén cent waard!? “Wij zijn razend en misnoegd. Ondanks onze dagdagelijkse inzet voor kwaliteitsvolle zorg aan ouderen, ervaren wij een totaal gebrek aan respect en waardering,” verwoordt hoofdverpleegkundige Woody Cuppens het. Directe aanleiding is de compensatiepremie die het personeel van ziekenhuizen en psychiatrische instellingen krijgt van de federale regering nadat die eerder dit jaar al een consumptiecheque kregen en ze voor volgend jaar een gemiddelde loonsopslag van 6 % in het verschiet hebben liggen. De Vlaamse overheid, bevoegd voor ouderen- en gehandicaptenzorg, geeft ondertussen niet thuis. “Vakbondsonderhandelingen slepen aan sedert juli. De bevoegde minister slaagt er niet in om tot concrete actiepunten te komen. Wij staan in de frontlinie, vaak bang en onzeker, maar steeds met een glimlach.”  De hoofdverpleegkundige verwijst ook naar het rapport van Amnesty International over chaos en wantoestanden in de eerste coronagolf. Hij spreekt niet voor andere instellingen maar zegt dat ze bij hen erin geslaagd zijn om alle inwoners van besmetting te vrijwaren.  

Waardering voor de sector

Het personeel van De Bloemelingen ziet genoeg redenen tot waardering voor de sector. “Door de veroudering neemt de zorgbehoefte toe, personeelstekorten zijn al jaren een probleem, iedereen kiest voor een zorgberoep uit idealisme maar zou toch loon naar werken mogen krijgen. Medewerkers werden langdurig blootgesteld aan stress, ze kregen geen beschermingsmaterialen, ze kenden machteloosheid, onzekerheid en angst om dat bewoners vaak alleen sterven terwijl de familie thuis ook alleen huilt. Ze hebben nood aan meer handen, niet alleen om het werk te verlichten maar ook meer tijd te maken voor echte menselijke zorg.”
66647