Ziekenhuispersoneel leert geweldbeheersing

Ziekenhuispersoneel leert geweldbeheersing

Zoals iedereen in de maatschappij wordt ook ziekenhuispersoneel alsmaar vaker met geweld geconfronteerd. Vorig jaar waren er in het Sint-Franciskusziekenhuis 118 meldingen van fysiek of verbaal geweld. Dat is 350 % meer in amper twee jaar tijd, 1 op 5 zorgverleners of personeelsleden worden dus met geweld geconfronteerd. Daarom heeft de ziekenhuisdirectie de politie gevraagd om een cursus geweldbeheersing te geven. In het totaal passeren een kleine 100 personeelsleden van spoed, onthaal, psychiatrie, en een deel geriatrie en radiologie bij een 10-tal sessies. Zonechef Geert Luypaert geeft eerst een kort theoretische toelichting, waarna hij samen met twee monitoren geweldbeheersing de opleiding in de praktijk bracht. Het gaat niet om een cursus zelfverdediging, maar wel om een opleiding waarbij mensen vooral verbaal en met de juiste lichaamshouding, geweld kunnen counteren en zichzelf en hun collega's beschermen. Het is de bedoeling dat ze dat uiteraard in de praktijk kunnen toepassen. Daarnaast worden oproepen uit het ziekenhuis door de politie prioritair behandeld en komt er geregeld een patrouille langs. Tenslotte kan bij buitensporig geweld de politie ook de beelden van de bewakingscamera's bekijken.16198