ZIGURAT: Krijgt mijnterril gigantisch kunstwerk?

ZIGURAT: Krijgt mijnterril gigantisch kunstwerk?

Beeldhouwer en ex-mijnwerker Stefan Elsen en vzw Het Vervolg willen naar aanleiding van de herdenking van de sluiting van de laatste koolmijn de bevolking het kunstwerk ZIGURAT aanbieden. Een kunstwerk dat werelden verzoent. Stefan is daarmee niet aan zijn proefstuk toe, zo creëerde hij een eerbetoon aan de overleden mijnwerkers in beeldend werk op het dodenhuisje van de koolmijn van Zolder of de ‘stairway to heaven’ in de Mijnkathedraal van Beringen-Mijn. En pas nog pakte hij uit met de KS-soap, een echte klot zwarte zeep, als knipoog naar de verwarrende nasleep inzake de mijnwerkerspensioenen. De voorbije jaren werkte hij intens aan het project ‘ZIGURAT’, dat de symboliek van zijn voorgaande werk sterk overstijgt, letterlijk en figuurlijk. Stefan Elsen: “Het belang van het erfgoed van onze koolmijnen kan moeilijk overschat worden, meer nog, het is de schatkamer waar wij met zijn allen toekomst mee kunnen bouwen. Dit kunstwerk, ZIGURAT, is een tempel waarin herinnering en wijsheid samengebracht worden met letterlijk kijken naar de toekomst."

Symbool voor de Mijnstreek

ZIGURAT is een monumentaal kunstwerk geïnspireerd op de vorm van tempels, die ook voorraadkamers waren in de oudheid in Perzië, 3000 voor Christus. “ZIGURAT is afgeleid van het Perzische woord ZIGGOERAT dat betekent: bouwen op een verhoogd gebied”.  Het is een gebouw dat ook symbolisch de huizen van de woonwijk Lindeman, het Volkerenplein, integreert en dat centraal op een bewandelbare sokkel een glazen citéhuis heeft staan dat ’s nachts kan oplichten als een baken in het landschap. "ZIGURAT staat boven op de hoogste terril van Limburg en zal meer zijn dan een wandelattractie. Het wordt het symbool van de Mijnstreek en een vlaggenschip voor de herbestemming van de koolmijn van Zolder."


"De ZIGURAT zal, net als de terril zelf, gemaakt worden met zo veel mogelijk handenarbeid, liefst met mensen en bedrijven uit de buurt. Het tempelgebouw zelf zal toegankelijk zijn en is gemaakt uit ‘stampbeton’ waarin terrilmateriaal als granulaat verwerkt wordt. Verder wordt gebruik gemaakt van ‘mijnhout’, dennenbomen uit de buurt, als bekisting", gaat Stefan Elsen verder.

De schouders eronder

VZW Het Vervolg heeft mee de schouders gezet onder ZIGURAT en coördineerde een haalbaarheidsstudie. Paul Boutsen van vzw Het Vervolg: “Wij ondersteunen het project om veel redenen: het gaat over ons erfgoed, onze natuur, het zegt iets over de toekomst. Het symboliseert reflectie en het is vooral een project letterlijk op het kruispunt van invloedssferen als natuur, erfgoed, toerisme en lokale economie. Het sociale aspect kan gigantisch zijn: we bouwen het letterlijk zelf met de bewoners en de bedrijven van de omliggende wijken. We hebben daarvoor een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk transit_LAB ter beschikking, naast onze vzw Het Vervolg.” ZIGURAT is letterlijk een stapsteen tussen het mijnerfgoed aan de ene kant: de herbestemde koolmijn van Zolder en het Kolenspoor en aan de andere kant de natuurontwikkeling in  de valleien Mangelbeek en Zwarte Beek.


Of het kunstwerk ook echt gebouwd wordt? “Dat hangt af van overleg tussen de  betrokken overheden. Wij staan klaar om er aan te beginnen. De terril is eigendom van ANB, het project zou steun kunnen krijgen van Toerisme Vlaanderen, de provincie, de gemeente.  “In elk geval, als we zien hoeveel er door overheden in Limburg wordt geïnvesteerd in fietsen door water, bomen, heide,… dan hebben we hier een voorstel dat zeker de kwaliteit heeft om in aanmerking te komen", benadrukken Paul Boutsen en Stefan Elsen.75342