Zolang de taalwetten niet worden overtreden ...

Zolang de taalwetten niet worden overtreden ...

Wij dachten dat de invloed van Vlaamsgezinden de jongste tijd sterk was toegenomen in het gemeentebestuur, maar een blik op de gemeentelijke website doet het tegengestelde vermoeden. Een artikel over het recyclagepark wordt immers geïllustreerd met een tekening over de herbestemming van afvalproducten. En daarbij is het Franse woord 'devient' in de plaats van 'wordt' gekomen. Enfin, c'est le résultat qui compte, n'est-ce pas?13227