Zolder-Voort boos om slopingsplannen

Op de Zolderse Voort wordt verontwaardigd gereageerd op het besluit van het schepencollege om wijkzaal Sint-Vincent volgend jaar te slopen. "We hebben vorig jaar tijdelijk een financieel probleem gehad omdat we plots een factuur van 4000 euro kregen van Infrax dat de aardgasmeter 5 jaar niet meer had opgenomen. Een deel van het bestuur heeft ook ontslag genomen wegens te hoge leeftijd. Maar door hard werken zijn we er bovenop gekomen, onze kastoestand is weer gezond en de zaal is ongeveer 200 dagen per jaar verhuurd of in gebruik voor een activiteit," aldus beheerder Jan Jans. "De zaal is vroeger door mensen van de wijk gebouwd met eigen geld en de grond was aangekocht door Jozef Lenaerts van Sint-Jozef. In de jaren '80 is alles overdragen aan de gemeente. We krijgen nu zogenaamd een zaaltje van het OCMW ter beschikking, maar dat zal van korte duur zijn want uit goede bron weten we dat ook dat binnenkort verkocht wordt. Dan zal de grond wellicht verkaveld worden tot nieuwe sociale woonwijk en kan de gemeente verder gaan met Zolder-Voort om te vormen tot getto," aldus Jan Jans die zelf ook in de gemeenteraad zit.4450