Zone 50 uitgebreid in Bieststraat en Hal

Zone 50 uitgebreid in Bieststraat en Hal

Het is heel wat inwoners ongetwijfeld opgevallen dat er de jongste tijd op verschillende plaatsen borden zijn bijgekomen die de zone 50 aangeven. Zo waren tot voor kort in Hal verschillende snelheidsbeperkingen van kracht. De mobiliteitscel en de politie kwamen tot de conclusie dat er meer duidelijkheid nodig was. Daarom worden de bestaande zones 50 aan beide kanten van en op de Halstraat en Heuvelstraat samengevoegd tot één grote zone 50. Het gebied is immers dichtbebouwd en een schoolroute voor veel jonge fietsers. In de 50 km-zone van de Bieststraat worden veel overtreders geflitst. Om meer duidelijkheid te creëren wordt de grens van de bebouwde kom opgeschoven tot aan de middengeleider. Met extra belijning wil de gemeente een poorteffect tot stand brengen zodat het voor iedereen duidelijk is dat je snelheid moet minderen naar 50 km/u.

66673