Zorg voor bewijzen van waterschade

Het is al ten overvloede gezegd, wie schade heeft geleden door de wateroverlast, moet zoveel mogelijk bewijsstukken verzamelen, onder meer foto's. En daarnaast natuurlijk zo snel mogelijk zijn verzekeringsmaatschappij contacteren. Later zal bekeken worden of het rampenfonds bijkomend kan tussenkomen. Voor handelaars en KMO's met schade heeft UNIZO ondertussen een servicelijn geopend (011-26 30 00) en ook een website www.unizo.be/wateroverlast.6255