55 acties tegen kinderarmoede

55 acties tegen kinderarmoede

De gemeente heeft een kinderarmoedeplan opgemaakt, want het is al langer bekend dat in de kinderarmoedelijst Heusden-Zolder aan de weinig benijdenswaardige top staat. In het plan staan 55 acties en initiatieven waarvoor gemeente en OCMW samenwerken. Die moeten de kansen in het onderwijs vergroten, het vrijetijdsaanbod en de kinderopvang opkrikken. Daarnaast komt er nog meer hulpverlening aan en ondersteuning van gezinnen. De meest kwetsbare inwoners krijgen aandacht in het woonbeleid en hulp bij hun zoektocht naar werk. Het spreekt vanzelf dat samenwerking en overleg tussen alle diensten, organisaties en vrijwilligers noodzakelijk is. Zo wordt onder meer met Het Huis van het Kind samengewerkt. Een ervaringsdeskundige van TAO (Team voor advies en ondersteuning rond armoede) wordt ingezet, een gezinscoach, de wijkwerking contacteert jonge ouders, en voor taal- en talentontwikkeling worden in de kinderopvangvoorzieningen extra middelen vrijgemaakt.16187