Andere OCMW's kwamen hier kijken

Andere OCMW's kwamen hier kijken

Het OCMW van Heusden-Zolder ontving een 35-tal afgevaardigden van andere OCMW's, vooral uit Wallonië (Charleroi, Eupen,…) en het Brussels gewest (St.-Jans Molenbeek, St.-Joost-Ten-Node,…). Ze namen deel aan 'OCMW's zonder grenzen', een jaarlijkse studie- en uitwisselingsdag. Drie OCMW's waren geselecteerd om de collega's als goed voorbeeld te inspireren: Heusden-Zolder, Bergen en Watermaal-Bosvoorde. Centraal thema was de opvang van vluchtelingen waarin Heusden-Zolder ondertussen al jarenlang ervaring heeft. De algemene dienstverlening werd toegelicht met de focus op de begeleiding die OCMW Heusden-Zolder biedt aan alle mensen met problemen. De integrale begeleiding van de cliënten, ook samen met andere diensten, kreeg veel belangstelling. Meer bepaald kregen de deelnemers uitleg over het groepswerk, het lokaal cliëntoverleg, gezinszorg bij kansarme gezinnen, het project Zonnekind (ivm kinderarmoede) en de activering van mensen met een leefloon. Tegelijk werden ook vanuit de andere regio's ervaringen en werkwijzen toegelicht, zodat het voor iedereen een leerrijke dag was.24491