Basisonderwijs volledig in de Brugstraat?

Als de collegeleerlingen van Campus Heusden naar Berkenbos verhuizen, komen er heel wat gebouwen vrij in de Brugstraat. Zoals het er nu naar uitziet zal de lagere school (een deel van) de gebouwen gaan gebruiken. Zoals bekend bestaan er al langer plannen om de huidige lagere school in de Kapelstraat (Springplank) te fuseren met De Brug en over te brengen naar de Brugstraat. Maar de bestaande ruimte voor de kleuterschool en het lager onderwijs is daarvoor te klein. De lagere scholen zouden dan de gelijkvloerse verdieping en eventueel lokalen op de eerste verdieping kunnen innemen, ook de speelplaats en sporthal zullen welkom zijn. De kleuters krijgen op hun beurt meer ruimte in de bestaande school. Ook hier hebben architecten nog hun werk, want er is natuurlijk een verschil tussen leslokalen voor het secundair onderwijs en klaslokalen voor het lager, ook eetzaal, studiezaal, trappen, enz. moeten bekeken worden. En tenslotte is de overdracht van de gebouwen ook geen gemakkelijk dossier, want in de gesprekken zijn niet alleen de lagere scholen en het college betrokken, maar ook de zusters en het bisdom.3430