Bijbetalen voor Toerisme Midden-Limburg

Heusden-Zolder moet samen met de andere lidgemeenten Halen, Herk-de-Stad en Lummen tussenkomen om de financiën van de intercommunale Toerisme Midden-Limburg weer in evenwicht te krijgen. De intercommunale kon een beroep doen op subsidies van Toerisme Vlaanderen om de lonen de personeelsleden te betalen. Maar nu maakt Toerisme Vlaanderen na drie jaar een evaluatie en het vraagt een bedrag van 6.000 euro en nog eens 8.000 euro terug. En het geld is ondertussen op. Ook andere toeristische organisaties zitten in hetzelfde schuitje. Voor de komende periode zal dat ingecalculeerd moeten worden. De vier gemeenten moeten ondertussen samen 25.000 euro bijpassen, te verdelen in verhouding tot het inwonersaantal. De gemeenteraad van Herk-de-Stad heeft dat al goedgekeurd, de andere gemeenten moeten nog volgen.1271