Brengt studie duidelijkheid over ophaalgebouw?

Brengt studie duidelijkheid over ophaalgebouw?

Het gemeentebestuur en de LRM laten een studie maken over de herbestemming van het ophaalmachinegebouw. Dat is beschermd maar staat al jaren af te takelen en bezoedelt het uitzicht van het Marktplein. De afgelopen jaren zijn daarvoor de meest uiteenlopende plannen gesmeed: gemeentehuis, cultuurcentrum, academie, avondonderwijs, … maar het beschermde karakter en de zeer hoge restauratiekosten maken dat er niet gemakkelijker op. Bovendien blijft de interesse van de privé-sector beperkt. LRM en gemeente willen een bestemming zoeken in de richting van duurzaamheid, aansluitend bij de bestaande bedrijven, de geplande woningbouw, het Marktplein, Duurzaam Bouwen en het ERC-gebouw. Een uitgebreide studie moet daar meer duidelijkheid over brengen, ook voor potentiële investeerders.193