Buitenlands bezoek in Beekbeemden

Buitenlands bezoek in Beekbeemden

Beekbeemden was de voorbije dagen gastschool van het Comeniusproject. Dat is een project dat gesteund wordt vanuit de Europese Commissie en internationale uitwisseling en samenwerking wil bevorderen. Leerkrachten uit Leeds en Belfast namen interactief deel aan het schoolgebeuren. Er werd samen gezongen en gedanst. Ook de leerkrachten wisselden onderling ideeën uit en er werd een bezoek gebracht aan het provinciehuis. De samenwerking met de internationale partnerscholen is voor de school, de leerlingen en de leerkrachten een verrijkende ervaring.4538