Coalitie blijft voortwerken

Coalitie blijft voortwerken

FLASH De coalitie in het gemeentebestuur blijft gewoon voortwerken in zijn huidige vorm. Burgemeester en alle schepenen blijven op post. Ook Bruno Buyse blijft in de raad. Dat is zojuist beslist op de vergadering van de coalitiepartijen. UPDATE Deze gang van zaken verbaasde vriend en vijand, want bij het begin van de vergadering ging iedereen er nog van uit dat het tot een breuk zou komen. Na ruim een uur kwam gemeenteraadsvoorzitter Marc Swevers als woordvoerder de pers te woord staan. Hij benadrukte dat alle partijen het erover eens waren dat de continuïteit van het beleid prioriteit moet krijgen. Alle partijen hebben zich akkoord verklaard om verder te gaan met de huidige mensen, dus ook met de onafhankelijke burgemeester Borremans en eerste schepen Schops. De anderen eisen niet meer het vertrek van Bruno Buyse al zal er volgens Marc Swevers nog over een aantal problemen voortgepraat worden, zoals over verhouding tussen en omgang met mensen. Ook inhoudelijk zal er opnieuw gepraat worden. De financiële basis van het beleid wordt niet in vraag gesteld, maar voor de inhoudelijke invulling zullen wellicht nog wat andere accenten gelegd worden. Er moet dus nog vijf jaar bestuurd worden met vijf fracties, maar ook daar zien de partijen volgens Swevers geen graten in.
15089