Compromis tussen Groene Delle en bedrijfsterrein

Compromis tussen Groene Delle en bedrijfsterrein

De Vlaamse regering heeft vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zolder-Lummen-Zuid voorlopig vastgesteld. Daardoor wordt langs het Albertkanaal een zone van 27 hectare industrieterrein gecreëerd. Daar zouden minstens 500 jobs tot stand komen en vervoer via het water zou vrachtwagens van de weg houden. Maar tegelijk wordt ook het natuurgebied 'Groene Delle' van 83 hectare met daarin 'Het Koet' beschermd. Het gebied Zolder-Lummen-Zuid, tussen het Albertkanaal en het afrittencomplex E314-E313, heeft een grote strategische ligging. Vooral logistieke bedrijven zijn erg geïnteresseerd. In  het oorspronkelijk plan werd bijna 100 hectare natuurgebied vervangen door bedrijfsterreinen, maar dat plan is na veel protest afgevoerd.

Beschermd en gebufferd

Binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) werd eerder al een compromis afgesloten waarbij alleen het deel langs het kanaal ontwikkeld wordt én de waardevolle natuur maximaal behouden en beschermd wordt. Vlaams minister Demir heeft dat compromis nu omgezet in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Netto verdwijnt ongeveer 10 hectare natuurgebied en -reservaat. 13 hectare landbouwgrond wordt tegelijk omgezet in natuurgebied. De Groene Delle en Het Koet worden ook beschermd als Vlaams-Ecologisch Netwerk. Bovendien worden groenbuffers voorzien rond het bedrijventerrein en komt er een gronddam van 5 meter hoog als buffer tussen het valleigebied van de Voortbeek en de bedrijvigheid. De gronddam moet ook beplant worden met streekeigen struiken en hoogstammige bomen.

Werk voor de boeg

Twee andere Vlaamse ministers moeten nu ook aan de slag. Minister-President Jan Jambon, bevoegd voor Flanders Investment en Trade, moet op zoek naar een Europees of regionaal watergebonden distributiecentrum die op het bedrijfsterrein voor een aanzienlijke werkgelegenheid wil zorgen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters moet zorgen voor de onteigeningen zodat De Vlaamse Waterweg de terreinen kan  ontwikkelen.

53890