Corsala huldigt 80-jarige pater Umans

Corsala huldigt 80-jarige pater Umans

Pater Hugo Umans, decennialang één van de boegbeelden van het college in Berkenbos, is gevierd in woonzorgcentrum Corsala in Koersel voor zijn 80ste verjaardag. Ook na zijn pensionering als leraar is hij op verschillende fronten actief gebleven, en na de verhuizing van de paters uit het klooster woont hij nog steeds in Heusden. Pater Umans is nu al 20 jaar aalmoezenier van Corsala waar hij op zaterdag - steevast met de fiets - de eucharistie komt opdragen. Deze keer werd het een feestelijke viering, opgeluisterd door 't Kafkoor, en waarbij directie en bewoners de pater overlaadden met geschenken. Die kon hij niet met de fiets meenemen, hij heeft ze nadien dan maar aan de bewoners uitgedeeld. (foto's Jean Beerten)28028