COVID-toestand in het ziekenhuis onder controle

COVID-toestand in het ziekenhuis onder controle

Nogal wat lezers vroegen de jongste dagen hoe de toestand rond COVID-19 is in het Sint-Franciscusziekenhuis. Daar is afgesproken dat er geen berichten meer komen, zolang het aantal COVID-patiënten onder de 5 blijft en er op dat vlak dus sprake is van een relatieve rust. Vandaag bijvoorbeeld verblijven er nog slechts 3 coronapatiënten. Dus wat het ziekenhuis betreft, mag je er de komende periode van uitgaan: geen nieuws is goed nieuws.


69866