Crisis: hoe los hangen de sjerpen?

Het is afgelopen weekend vrij rustig gebleven op het politieke front. De partijen bereidden zich verder voor op de vergadering met de coalitiepartners straks om 15 uur. Spannend is het vooral voor de huidige leden van het schepencollege, want bij een breuk komt hun mandaat in het gedrang. Voor de schepenen van SP.A en NHZ hoeft dat geen drama te zijn, want als hun partijen tot een nieuwe coalitie behoren, kunnen zij opnieuw voorgedragen en verkozen worden. Anders ligt het voor de burgemeester en eerste schepen, die uit de N-VA zijn gestapt en in welke coalitie dan ook niet meer kunnen voorgedragen worden. Voor de twee andere N-VA-schepenen, Robin Stroobants en Elke Gijbels, liggen de kaarten nog anders. Daar zijn drie scenario's mogelijk. Ofwel blijft alles zoals het is en behouden zij zoals iedereen hun bevoegdheden. Ofwel opteren de anderen ervoor om burgemeester en schepenen op post te laten, en dan de N-VA-schepenen hun bevoegdheden te ontnemen. Ofwel komt er een volledig nieuwe coalitie tot stand met nieuwe schepenverkiezing, zonder de N-VA en dus ook zonder de twee resterende schepenen van die partij. "We gaan rustig afwachten, de afspraak was dat er geen initiatieven genomen worden tot de vergadering van maandagnamiddag en daar houden we ons aan. Dit is voor ons natuurlijk ook geen prettige situatie want we willen aan het beleid werken. Maar goed, laat de partijverantwoordelijken het maar uitmaken, ik ga gewoon naar het schepencollege, mijn werk doen. En als ze eraan zouden denken om onze bevoegdheden te ontnemen, dan moeten ze eerst toch maar eens kijken hoeveel er dat zijn. (in het geval van Robin Stroobants 16, en Elke Gijbels heeft er buiten het OCMW 8)15059