De wonderbaarlijke groei van de afvalberg

De wonderbaarlijke groei van de afvalberg

De vuilnishoop bij de containers in de Kortstraat blijft maar groeien, onwaarschijnlijk welke spullen de mensen daar schaamteloos achterlaten.24756