Djè mansmins hèd e vromes

Djè mansmins hèd e vromes

We hebben hier al eerder het woord vromes opgevoerd, waarmee een vrouw werd bedoeld en dat wellicht van vrouw-mens kwam. Maar zo spraken ze vroeger evenzeer van ne mansmins. Goed dat ze er bij vertelden dat zowel de vrouw als de man mensen waren ...29817