Een half jaar werken rond Suska-Berg

De werken die eerder aangekondigd waren in de Graaf de Theuxlaan worden uiteindelijk groter dan voorzien. Het gaat nu niet alleen meer om het kruispunt Graaf de Theuxlaan-Rinckaersweg maar ook om Beringersteenweg-Veenderweg. Op beide plaatsen komen middeneilandjes, en op enkele stukken wordt de straat iets breder. Bovendien wordt - zoals eerder gepland - de afslagstrook van de Graaf de Theuxlaan naar de Guido Gezellelaan langer. De werken starten volgende maand met de aanpassingen aan de nutsleidingen. Meestal zal het verkeer weinig hinder ondervinden, af en toe zullen er werflichten geplaatst worden. Na 1,5 maand wordt het kruispunt met de Veenderweg aangepakt. Die werken zullen 2,5 maand duren en dan komt het kruispunt met de Rinckaersweg en aan de rotonde aan bod. Ook de bushalte wordt een stuk verplaatst. Tegen september zou alles achter de rug moeten zijn. Er komt nog een informatievergadering voor de buurtbewoners.15195