Eerste voetgangersexamen in Boekt

Eerste voetgangersexamen in Boekt

Om het aantal ongevallen met zwakke weggebruikers terug te dringen en in functie van de eindtermen 'verkeer' in het lager onderwijs, ondersteunt de politie verkeerseducatieve initiatieven in de scholen. Vandaag organiseerde de lagere school Reitveld in Boekt als eerste een voetgangersexamen. Naar analogie met het fietsexamen leggen de leerlingen een parcours af als voetganger in het echte verkeer. Een aantal evaluatoren beoordeelt onderweg hun vaardigheden zoals een zebrapad oversteken, de correcte plaats innemen als voetganger, een kruispunt oversteken of rond een obstakel stappen. Juffrouwen Maïte en Monique hadden vooraf de 36 leerlingen van het 4de leerjaar klaargestoomd, alles verliep vlekkeloos.15611