Eigenaars Mortelveld worden geïnformeerd

Eigenaars Mortelveld worden geïnformeerd

Het project Mortelveld, om een binnengebied van weiland om te vormen tot woonzone, was geen makkelijk dossier en er wordt dan ook al heel wat jaren aan gesleuteld. In het totaal zijn er naar schatting 15 tot 20 eigenaars bij betrokken, zowel bewoners wiens achtertuin grenst aan het gebied, als nieuwe eigenaars die er willen bouwen. Zij worden allemaal vanaf woensdag individueel geïnformeerd. "Enerzijds leggen we hen uit wat een verkaveling met meerdere eigenaars en ook de gemeente impliceert en hoe zij mee kunnen participeren, uiteraard mits een bijdrage in de aanleg van de nutsvoorzieningen zoals de wegenis. Anderzijds kunnen we hen dan ook informeren over archeologische vondsten en de vertraging die de globale afgraving van het terrein kan veroorzaken," aldus schepen Isabelle Thielemans. Hoewel het er op dit moment naar uitziet, dat de vertraging door de opgravingen eerder beperkt zal blijven tot enkele maanden. De timing voorzag tot nu toe om eind 2021 te starten met de wegeniswerken op Mortelveld, die zouden dan ongeveer midden 2022 klaar kunnen zijn.66608