Everzwijnenterreur aan boswachtershuis Vogelsanck

Everzwijnenterreur aan boswachtershuis Vogelsanck

Drie nachten op rij hebben everzwijnen de tuin van het Boswachtershuis Vogelsanck in de Vrunstraat dermate omgewoeld dat de herstelling enkel nog kan gebeuren via een bedrijf voor tuinaanleg. Maar eerst zal uitgekeken worden voor een elektrische schrikdraad. Het is immers al de vijfde keer dat everzwijnen in deze tuin op bezoek waren. Te veel is te veel!43821