Financieel plan pas in december op raad?

Er is nog niets beslist over de besparingen die de meerderheid voor de lopende bestuursperiode wil doorvoeren. Meer nog, de besprekingen lopen moeizaam en de kans is zelfs groot dat de financiële planning pas op de gemeenteraad van december zal kunnen voorgelegd worden en niet in november zoals eerder gepland. Dat geeft schepen van financiën Peter Tielens toe. Eerder was al op de gemeenteraad gezegd dat er per jaar een besparing van 3 miljoen euro moest doorgevoerd worden. De meerderheid heeft daarover al enkele dagen samengezeten, maar een akkoord is er nog niet. Daarvoor zouden nog zeker enkele bijeenkomsten nodig zijn en alle besparingsscenario's die op dit moment circuleren worden door iedereen als voorbarig van de hand gedaan.14243