Fons Gielis: Chili herstelt zich

De Heusdense priester Fons Gielis stelt het wel in Chili, na de aardbeving. Dat blijkt uit een mail die hij aan bisschop Hoogmartens heeft gestuurd. Die had eerder een brief met aanmoedigingen gestuurd aan Fons die als Fidei Donumpriester in Chili werkt. Een Fidei Donum is een priester die door het bisdom als geschenk tijdelijk wordt uitgeleend aan een bisdom in de wereldkerk. Fons Gielis laat weten dat het leven stilaan zijn normale gang herneemt en dat vele scholen opnieuw open zijn, terwijl anderen hersteld worden en wellicht in april weer opengaan. In zijn bisdom zijn heel wat oudere kerken er erg aan toe en is het niet duidelijk wat er moet gebeuren. In Pintué, zijn vroegere parochie, zijn al de oude huizen die uit klei en leem waren opgebouwd, ingestort. Maar ook daar is de heropbouw van start gegaan. Normaal komt Fons Gielis in de zomer voor een vakantie naar huis.4528