Gaf sociaal werker opdracht voor brandstichting?

Een sociaal werker die tot voor kort werkte in het opvangcentrum voor asielzoekers De Bark, riskeert vier jaar celstraf en 2.000 euro boete omdat hij volgens het parket betrokken is bij twee brandstichtingen en twee diefstallen in het asielcentrum. Zelf beweert hij daar niets mee te maken hebben. De eerste brand woedde op 26 november 2020 's morgens vroeg in het kantoor van de directrice. De sociaal werker met nachtdienst werd verwittigd door twee jongeren en sloeg alarm, achteraf bleek de kluis in het kantoor opengebroken en leeggeplunderd. De tweede brandstichting - ook in het directiekantoor -vond plaats op 15 maart 2021. Twee minderjarigen hadden brandend toiletpapier in het kantoor gegooid. De kluis werd meegenomen. De twee jongeren werden door de politie ondervraagd en één vertelde dat ze de kluis hadden gestolen in opdracht van de sociaal werker. Hij voegde er aan toe dat ook de eerste brandstichting door hem was bedisseld en dat ze nadien samen in Nederland waren gaan shoppen met de buit. Verschillende details bleken te kloppen en waren bezwarend voor de sociaal werker. Die blijft erbij dat de jongen - die zwaar aan de drugs zit - hem voor de brandstichtingen en diefstallen wil laten opdraaien omdat hij hem geen drugs bezorgde en geen onderdak verschafte. Het parket geloofde zijn uitleg niet en eiste een zware straf. Het Rode Kruis, uitbater van De Bark, vraagt 9.000 euro schadevergoeding. Op 24 maart doet de rechtbank een uitspraak.76790