GATAB protesteert tegen verplaatsing parking

GATAB protesteert tegen verplaatsing parking

Deze namiddag heeft de GATAB - de Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijk en Aanpasbaar Bouwen - een protestactie gehouden in de Koolmijnlaan. Vlakbij de hoek met De Hoeven wil het schepencollege immers een parkeerplaats voor personen met een beperking verwijderen en naar de overzijde van de weg brengen. Dat gebeurde op vraag van de bakker die naar die plaats was verhuisd en vond dat de voorbehouden parking te beperkend was voor zijn aan- en afrijdend cliënteel. Het schepencollege had de GATAB om advies gevraagd. De GATAB gaf unaniem een negatief advies en staafde dat met een 10-tal argumenten, het schepencollege gebruikte alleen het argument van een betere spreiding van de aangepaste parkeerplaatsen en negeerde de andere tegenargumenten. Het zou ook gaan om een proefopstelling, maar GATAB vreest dat dat al snel een definitieve inrichting wordt. Tijdens de actie getuigden minder mobielen dat het ook voor hen noodzakelijk is om voor de bakker te parkeren, en dat er geen zebrapad ligt om veilig over te steken. En aan dezelfde kant van de weg zouden zij een heel eind verder moeten parkeren om dan met rolstoel of rollator terug te keren.  GATAB is bijzonder misnoegd over de beslissing van het schepencollege die het vindt ingaan tegen alle principes (zoals STOP) en in strijd met vroegere afspraken. (foto Marina Poelmans)70772