Geen bezoek meer in het ziekenhuis

Geen bezoek meer in het ziekenhuis

Door de toenemende besmettingen en het hoog aantal COVID-patiënten in het Sint-Franciscusziekenhuis, wordt ook daar de algemene bezoekersregeling stopgezet. In de regel mag er dus geen bezoek meer binnen. Er zijn wel enkele uitzonderingen. In de kraamafdeling mag de partner binnen en andere kinderen van het gezin éénmalig 30 minuten in veilige omstandigheden. Op de kinderafdeling mag één ouder  dag en nacht bij het kind op de kamer blijven, bij een langdurige opname kan de andere ouder een uur per dag  op bezoek komen. Uiteraard worden voor palliatieve patiënten aparte afspraken gemaakt via artsen en verpleegkundigen.66472