Geen kruisje of hoofddoek aan het loket

In de toekomst mag gemeentepersoneel dat aan het loket zit of rechtstreeks met het publiek in contact komt geen kruisje, hoofddoek of andere religieuze symbolen meer dragen. Dat staat in de nieuwe deontologische code die de gemeenteraad vandaag over 8 dagen moet goedkeuren. Het nieuwe reglement heeft lang op zich laten wachten, en vanuit de oppositie was er meermaals naar gevraagd. Het schepencollege heeft het oorspronkelijke voorstel van het managementsteam afgezwakt, dat had immers een volledig verbod op religieuze symbolen op het werk uitgewerkt. Maar het college heeft voor een compromis gekozen, blijkbaar om niet teveel op zere tenen te trappen. Overigens is dat akkoord tot stand gekomen voor het ontslag van schepen Özer uit de CD&V en dus voor het afkalven van de meerderheid tot één zetel.3916